Porady prawne

Małżonek jako spadkobierca

Małżeństwo jest traktowane przez prawo szczególnie nie tylko za życia małżonków, ale również po śmierci jednego z nich. Przepisy chronią interesy małżonka pozostałego przy życiu niezależnie od zapisów testamentu, zaś w przypadku dziedziczenia ustawowego przyznają mu zdecydowanie największe prawa w porównaniu z innymi spadkobiercami. Na czym polega ta szczególne traktowanie? [..]

Ugoda a zwrot opłaty sądowej

Występując do sądu z pozwem co do zasady mamy obowiązek wniesienia opłaty od pozwu. Niemniej jednak może się zdarzyć, że zamiast prowadzić gorący spór sądowy, pogodzimy się z drugą stroną i zrezygnujemy z dalszego procesu. Co się wówczas dzieje z wpłaconą przez nas sumą? Wycofanie pozwu Zgodnie z ustawą, jeżeli wycofamy pozew po doręczeniu drugiej stronie jego odpisu, mamy [..]

Wydziedziczenie

W artykule dotyczącym zachowku opisywaliśmy prawa spadkobiercy ustawowego, który został pominięty w testamencie, lub który na mocy testamentu otrzymał mniejszy majątek niż wynosi wartość należnego mu zachowku. Niemniej jednak słyszy się o sytuacjach, w których spadkodawca pozbawił swojego prawowitego spadkobiercę wszelkich praw do spadku – w tym prawa do żądania wypłaty [..]

Zachowek – kiedy i dla kogo?

Niejeden spadkobierca znajduje się w sytuacji, której miał nadzieję nigdy nie doświadczyć – umiera jego rodzic, czy małżonek i zostawia testament. Jednak po jego otwarciu okazuje się, że zmarły cały swój majątek zapisał obcym osobom i instytucjom, a o najbliższym spadkobiercy testament milczy. Czy to oznacza, że będzie on pozbawiony wszelkich praw do spadku? Na to pytanie [..]

Czy prezent może być za drogi?

Prezenty, które wręczamy sobie z różnych okazji, a na Boże Narodzenie zwłaszcza, nie są podarunkami zupełnie obojętnymi prawnie. Co to znaczy? Nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że ich wręczenie to forma darowizny – umowy znanej Kodeksowi cywilnemu od wielu dekad. Fakt, że podrzucając podarunek pod choinkę, mamy do czynienia z darowizną, wywołuje następny efekt, jakim jest [..]

Zapis zwykły, zapis windykacyjny, polecenie: Zwróć uwagę!

Kodeks cywilny, poza dziedziczeniem ustawowym oraz testamentowym, przewiduje instytucje zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego oraz polecenia. Dzięki ich istnieniu spadkodawca ma znacznie większe możliwości wyboru sposobów, jakimi chciałby zrealizować po śmierci swoją wolę, nie tylko w zakresie podzielenia swojego majątku pomiędzy kolejnych spadkobierców. Kolejne darmowe porady [..]
1 2 3 4 5 10