Odmowa przyjęcia na pokład samolotu odszkodowanie

Odmowa wejścia na pokład samolotu Odmowa wejścia na pokład samolotu

Przewoźnik jest uprawniony do odmówienia pasażerowi wstępu na pokład, jeżeli:

  • przemawiają za tym względy bezpieczeństwa i zdrowotne lub jeżeli pasażer nie posiada właściwych dokumentów podróży;
  • pasażer nie odbył lotu do miejsca docelowego w ramach rezerwacji obejmującej podróż w dwie strony (odbycie podróży powrotnej);
  • pasażer nie odbył innych, następujących po sobie, lotów objętych rezerwacją;
  • pasażer nie posiada odpowiednich dokumentów zwierzęcia, które z nim podróżuje.

Odmowa przyjęcia na pokład samolotu odszkodowanie

W przypadku, kiedy pasażer pojawia się na czas na odprawie, przedstawia ważną rezerwację lotu oraz właściwe dokumenty podróży, lecz odmawia mu się wstępu na pokład z przyczyn zawyżonej liczby rezerwacji lub z przyczyn operacyjnych, ma on prawo do:

  • złożenia dobrowolnej rezygnacji ze swojej rezerwacji w zamian za określone korzyści oraz prawo do opieki;

a w razie odmowy złożenia dobrowolnej rezygnacji do:

  • otrzymania odszkodowania;
  • dokonania wyboru między zwrotem kosztów, zmianą planów podróży lub przełożeniem podróży na późniejszy termin;
  • uzyskania pomocy.
Porady Prawne Gdynia Godziny Otwarcia

KANCLEX Porady Prawne Gdynia

Porady prawne Gdynia - Usługi prawne KANCLEX