Porady Prawne Gdynia

Umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna?

W poprzednim artykule poradnikowym opisaliśmy jakie elementy składają się na stosunek pracy. Dla przypomnienia, najważniejsze jego cechy stanowią: wykonywanie określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy, który zawłaszcza jej efekty, lecz jednocześnie ponosi ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, podleganie pracownika kierownictwu pracodawcy w trakcie wykonywania [..]

Stosunek pracy: Umowa o pracę czy umowa zlecenie, umowa o dzieło?

W artykule poradnikowym chcielibyśmy skoncentrować naszą uwagę na tematyce stosunku pracy oraz odpowiedzieć na pytanie czy i w jakich wypadkach można zastąpić umowę o pracę inną umową. Elementy stosunku pracy Odpowiedź na pytanie czym jest stosunek pracy ustawodawca zawarł w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Definicja wskazuje poszczególne elementy, które składają się na pojęcie [..]

Ulga od podatku – portfelowi lżej

Ulga podatkowa, która jest dla wielu z nas finansowym oddechem po długim nurkowaniu w odmętach PIT-ów, czasem okazuje się zatrutym powietrzem. Nagle nie wiemy, jak z niej skorzystać, kiedy odliczyć i ile. Sama konstrukcja prawna ulgi ma na celu obniżenie bądź to podstawy opodatkowania (o niej pisaliśmy dwa tygodnie temu), bądź wysokości samego podatku, który będziemy musieli [..]

W życiu pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i PODATKI

Jak mawia dawne przysłowie, w życiu pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki. Obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa towarzyszy ludzkości od początków istnienia pierwszych państw. Władcy, kapłani i arystokracja czerpali zyski z pracy pozostałych ludzi, bardzo często ściągając od nich różnorakie daniny. Zmiany, jakie następowały w toku dziejów, doprowadziły do [..]

Spółka komandytowa

Do spółki komandytowej – podobnie jak do spółki partnerskiej – mają zastosowanie przepisy regulujące spółkę jawną. W związku z tym w dzisiejszym artykule poradnikowym swoją uwagę skoncentrujemy na elementach charakterystycznych dla naszej dzisiejszej bohaterki – spółki komandytowej. Komplementariusz i komandytariusz W spółce komandytowej wyróżniamy dwie [..]

Spółka partnerska: Związek partnerski wolnych zawodów

Spółka partnerska stanowi szczególny rodzaj spółki osobowej z uwagi na wymagania stawiane przez ustawę wspólnikom pragnącym zawiązać spółkę. KSH określa ich – jak sama nazwa spółki wskazuje – partnerami. Zawiązanie omawianej spółki umożliwia im wykonywanie wolnego zawodu oraz prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Nie ma możliwości powołania do [..]
1 6 7 8 9 10 13