Podpis na druku nie pozwala sądzić, że świadczeniobiorca został pouczony

Podpis na druku nie pozwala sądzić, że świadczeniobiorca został pouczony

Podpis na druku nie pozwala sądzić, że świadczeniobiorca został pouczony

Podpis na druku nie pozwala sądzić, że świadczeniobiorca został pouczony