Pozbawienie banku prawa do odsetek i kosztów

Pozbawienie banku prawa do odsetek i kosztów Pozbawienie banku prawa do odsetek i kosztów

Bank, który nie zawrze wszystkich kluczowych warunków umowy w treści dokumentu przedstawianego klientowi do podpisu, może zostać pozbawiony prawa do odsetek i kosztów na mocy prawa krajowego.

Bank, który nie zawrze wszystkich kluczowych warunków umowy w treści dokumentu przedstawianego klientowi do podpisu, może zostać pozbawiony prawa do odsetek i kosztów na mocy prawa krajowego – tak orzekł w dniu 9 listopada 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości UE.

Podstawę rozstrzygnięcia Trybunału stanowiła dyrektywa w sprawie umów o kredyt konsumencki. Zgodnie z nią, w umowie o kredyt obowiązkowo muszą zostać znaleźć się takie elementy jak RRSP, liczba i częstotliwość płatności, jakich ma dokonać kredytobiorca, koszty notarialne, wymagane przez bank zabezpieczenia i ubezpieczenia. Niezamieszczenie ich, według TSUE, może być sankcjonowane przez prawo państw członkowskich odebraniem instytucji kredytowej prawa do otrzymania odsetek i kosztów.

Porady Prawne Gdynia Godziny Otwarcia

KANCLEX Porady Prawne Gdynia

Porady prawne Gdynia - Usługi prawne KANCLEX