Umieszczenie w innej klasie niż wskazana na bilecie

UMIESZCZENIE W INNEJ KLASIE NIŻ WSKAZANA NA BILECIE UMIESZCZENIE W INNEJ KLASIE NIŻ WSKAZANA NA BILECIE

Napotkałeś na niespodziewane problemy na lotnisku? Na przykład zmieniono klasę wskazaną na bilecie?

Umieszczenie w innej klasie niż wskazana na bilecie

W przypadku umieszczenia w klasie wyższej niż wskazana na bilecie – przewoźnikowi nie przysługuje prawo do żądania uiszczenia przez pasażera jakiejkolwiek dodatkowej opłaty.

W przypadku umieszczenia w klasie niższej niż wskazana na bilecie – pasażer ma prawo uzyskać częściowy zwrot kosztów biletu w zależności od długości lotu według następujących zasad:

  • 30% w przypadku lotów o długości do 1 500 kilometrów;
  • 50% w przypadku lotów o długości powyżej 1 500 km w obrębie UE (poza lotami między UE a francuskimi departamentami zamorskimi) oraz wszystkich innych lotów o długości od 1  500 do 3 500 km;
  • 75% w przypadku innych lotów w tym lotów między UE a francuskimi departamentami zamorskimi.

Jeżeli w skład jednego biletu wchodzą co najmniej dwa loty z przesiadką (tzw. loty łączone), pasażer ma prawo uzyskać zwrot wyłącznie za lot, w którym został umieszczony w klasie niższej, nie zaś za całą podróż. Zwrot kosztów powinien nastąpić w terminie 7 dni.

Porady Prawne Gdynia Godziny Otwarcia

KANCLEX Porady Prawne Gdynia

Porady prawne Gdynia - Usługi prawne KANCLEX