Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

W dniu 9 listopada 2016 r. opublikowano ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Ma ona zapewnić możliwość rozstrzygnięcia sporów z przedsiębiorcami drogą pozasądową (ADR). Ustawa wprowadza model mieszany, w którym istnieją obok siebie publiczne i niepubliczne podmioty ADR, wpisywane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

Ustawa implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady, która ma na celu zapewnienie konsumentom możliwości rozstrzygnięcia sporów z przedsiębiorcami drogą pozasądową (ADR). ADR zakłada stworzenie w państwach UE jednolitego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów. Polska ustawa wprowadza model mieszany, w którym istnieją obok siebie publiczne i niepubliczne podmioty ADR, obowiązkowo wpisywane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich odbywać się będzie w drodze interwencji podmiotu ADR, proponującego lub narzucającego rozwiązanie sporu, bądź też umożliwiającego zbliżenie stanowisk stron w celu rozwiązania sporu.

Zakończenie sporu przez jego rozstrzygnięcie i narzucenie rozwiązania jest możliwe jedynie w przypadku, gdy strony zostały poinformowane o wiążącym charakterze rozstrzygnięcia oraz o konsekwencjach niezastosowania się do niego oraz wyraziły zgodę na poddanie się takiemu rozstrzygnięciu. Przyjęte w ustawie rozwiązania mają być również korzystne dla przedsiębiorców, pozwalając im na uniknięcie długotrwałych i kosztownych sporów sądowych prowadzonych z udziałem konsumentów.

Porady Prawne Gdynia Godziny Otwarcia

 

Porady prawne Gdynia - Usługi prawne KANCLEX