Wyrok SA w Krakowie dotyczący odwołania darowizny

Wyrok SA w Krakowie dotyczący odwołania darowizny Wyrok SA w Krakowie dotyczący odwołania darowizny

Odwołanie darowizny powinno zostać ograniczone do przypadków wyjątkowych.

Zgodnie z orzeczeniem wydanym przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, napięte relacje pomiędzy darczyńcą a obdarowanym nie stanowią dostatecznej podstawy do odwołania darowizny.

Uprawnienie darczyńcy do odwołania darowizny należy traktować jako wyjątkowe, zaś katalog kodeksowych przesłanek pozwalających na skorzystanie z tego uprawnienia nie może podlegać interpretacji rozszerzającej.

Porady Prawne Gdynia Godziny Otwarcia

KANCLEX Porady Prawne Gdynia

 

Porady prawne Gdynia - Usługi prawne KANCLEX