Porady prawne

Rozwód? A może lepsza separacja?

Przepisy o separacji zostały wprowadzone do naszego porządku prawnego w 1999 r. Wprowadzenie instytucji separacji miało na celu przede wszystkim pojednanie małżonków i ich powrót do wspólnego pożycia. Autorzy projektu ustawy stanęli na stanowisku, że skoro separacja nie jest rozwodem, to i przesłanki konieczne do jej orzeczenia powinny różnić się od tych rozwodowych. Kiedy możemy [..]

O rozwodzie słów kilka…

Jak powszechnie wiadomo, procedury rozwodowe przed sądem rozpoczynają się od złożenia pozwu o rozwód. I tu zaczynają się schody. Nie tylko, aby go odpowiednio napisać, ale także zastanawiamy się, czy z orzekaniem o winie, czy może bez? Czy oboje małżonkowie przyczynili się do rozpadu związku, a może po prostu nie wyszło? Jednak najważniejszym pytaniem, o którym się często [..]

Zanim zaczniemy się rozwodzić

Do zawarcia związku małżeńskiego – jak powszechnie wiadomo – wystarczą dwa zgodne oświadczenia woli złożone przez tzw. nupturientów przed kierownikiem USC lub duchownym danego związku wyznaniowego, określane jako „sakramentalne tak”. Zawartego w ten sposób małżeństwa, w naszym porządku prawnym, nie da się jednak równie łatwo rozwiązać i konieczne staje [..]

Dobro dziecka ważniejsze niż ustawa

Bezprecedensowa decyzja Sądu Najwyższego przyznała opiekę nad małoletnim dzieckiem ojczymowi. Sąd Okręgowy, rozpatrując apelację od wyroku Sądu Rejonowego o ustalenie rodziny zastępczej dla małoletniej, powziął wątpliwości i zadał pytanie prawne Sądowi Najwyższemu o następującej treści: „Czy przy podjęciu decyzji o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, przy [..]

Jak się pozbyć kłopotliwego prezentu?

Zawsze istnieje ryzyko, że prezent okaże się nietrafiony, bądź co gorsza – wadliwy. Wówczas to na nas, jako na kupujących, spoczywa obowiązek zaradzenia całej sytuacji. Co zatem powinniśmy zrobić…? Możliwości są różne, zależne od tego, gdzie i kiedy zakupiliśmy dany podarunek. Prezent ze sklepu Kupowanie w sklepie stacjonarnym niesie ze sobą większe ryzyko, w [..]

Nawet sędziowie mogą kłamać w swojej obronie

Sąd Najwyższy orzekł, że nawet sędzia może kłamać w swojej obronie i nie może być za to ukarany dyscyplinarnie. Nie oznacza to jednak, że nie odpowie za popełnione wykroczenie. Sędzia nie musi przyznawać się do zarzucanego mu wykroczenia. Tak orzekł Sąd Najwyższy rozpatrujący sprawę sędziego Sądu Rejonowego, który dwukrotnie nie przyznał się do przekroczenia prędkości, [..]
1 6 7 8 9 10