Porady prawne

Rozwiązanie umowy o pracę

Współpraca na linii pracownik – pracodawca przybiera różny przebieg. Niemniej jednak nawet ta najbardziej udana może się zakończyć. Powody tego bywają różne, nie zawsze zależne od stron stosunku pracy (np. likwidacja firmy, zmiana miejsca zamieszkania pracownika). Kodeks pracy przewiduje następujące sposoby zakończenia stosunku pracy: podpisanie porozumienia stron; [..]

Umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna?

W poprzednim artykule poradnikowym opisaliśmy jakie elementy składają się na stosunek pracy. Dla przypomnienia, najważniejsze jego cechy stanowią: wykonywanie określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy, który zawłaszcza jej efekty, lecz jednocześnie ponosi ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, podleganie pracownika kierownictwu pracodawcy w trakcie wykonywania [..]

Stosunek pracy: Umowa o pracę czy umowa zlecenie, umowa o dzieło?

W artykule poradnikowym chcielibyśmy skoncentrować naszą uwagę na tematyce stosunku pracy oraz odpowiedzieć na pytanie czy i w jakich wypadkach można zastąpić umowę o pracę inną umową. Elementy stosunku pracy Odpowiedź na pytanie czym jest stosunek pracy ustawodawca zawarł w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Definicja wskazuje poszczególne elementy, które składają się na pojęcie [..]

Ulga od podatku – portfelowi lżej

Ulga podatkowa, która jest dla wielu z nas finansowym oddechem po długim nurkowaniu w odmętach PIT-ów, czasem okazuje się zatrutym powietrzem. Nagle nie wiemy, jak z niej skorzystać, kiedy odliczyć i ile. Sama konstrukcja prawna ulgi ma na celu obniżenie bądź to podstawy opodatkowania (o niej pisaliśmy dwa tygodnie temu), bądź wysokości samego podatku, który będziemy musieli [..]

W życiu pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i PODATKI

Jak mawia dawne przysłowie, w życiu pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki. Obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa towarzyszy ludzkości od początków istnienia pierwszych państw. Władcy, kapłani i arystokracja czerpali zyski z pracy pozostałych ludzi, bardzo często ściągając od nich różnorakie daniny. Zmiany, jakie następowały w toku dziejów, doprowadziły do [..]

Spółka komandytowa

Do spółki komandytowej – podobnie jak do spółki partnerskiej – mają zastosowanie przepisy regulujące spółkę jawną. W związku z tym w dzisiejszym artykule poradnikowym swoją uwagę skoncentrujemy na elementach charakterystycznych dla naszej dzisiejszej bohaterki – spółki komandytowej. Komplementariusz i komandytariusz W spółce komandytowej wyróżniamy dwie [..]
1 6 7 8 9 10 12