Porady prawne dla przedsiębiorcy, firmy, spółki – OFERTA

Kanclex usługi prawne dla firm przedsiębiorców spółek Kanclex usługi prawne dla firm przedsiębiorców spółek

Trudno rozwijać własną firmę bez zaplecza prawnego. Po co przedsiębiorca ma skupiać swoją uwagę na gąszczu przepisów i formalności, gdy może zostawić to specjaliście. Naszym zdaniem prawnik powinien być partnerem biznesu. Dlatego oferujemy porady prawne dedykowane specjalnie dla przedsiębiorców.

Pakiet minimum dla firm

Pakiet standard dla firm

Pakiet comfort dla firm

Pakiet premium dla firm

Pakiet premium plus dla firm

Porady prawne dla biznesu – Gdynia

 • porady prawne dla osób planujących i zakładających działalność gospodarczą:
 • wybór najkorzystniejszej formy,
  • procedura rejestracyjna
  • przygotowanie statutów, regulaminów,
  • wsparcie w wyborze najodpowiedniejszego ubezpieczenia,
  • informowanie o sytuacji prawnej przedsiębiorcy, jego prawach i obowiązkach;
 • sporządzanie i konsultowanie koniecznych dla bieżącej działalności przedsiębiorstwa wzorów umów:
 • między przedsiębiorcami, np. o współpracę,
  • przeznaczonych dla konsumentów,
  • o pracę, zlecenie, dzieło;
 • sporządzanie i konsultowanie zawieranych przez przedsiębiorcę umów, m.in.:
 • o najem lokalu na działalność,
  • o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
 • pomoc w obsłudze wierzytelności:
 • obsługa procesów sądowych w sprawach o zapłatę,
  • wszczynanie egzekucji komorniczej,
  • obsługa postępowań komorniczych oraz utrzymywanie bieżących kontaktów z komornikami,
  • windykacja należności – świadczona przez naszego Partnera;
 • kompleksowa informacja o prawach i obowiązkach pracodawcy;
 • pełna obsługa BHP świadczona przez naszego Partnera.
Porady Prawne Gdynia Godziny Otwarcia

KANCLEX Porady Prawne Gdynia

Porady prawne Gdynia - Usługi prawne KANCLEX