Porady Prawne Gdynia

Wynajem mieszkania a działalność gospodarcza

Każdy właściciel mieszkania decydujący się na jego wynajęcie żywi obawy przed ewentualnymi szkodami, których może doświadczyć ze strony najemców. Wiele tych obaw dotyczy głównie fizycznych uszkodzeń, kradzieży wyposażenia itp. Istnieją jednak pewne zagrożenia prawne, których istnienia wynajmujący może się nie domyślać, a które mogą stanowić przyczynę niemałych [..]

Niespodziewany spadek po dalekim krewnym

Sytuacja, jaka może trafić się każdemu – umiera krewny, z którym nasz kontakt był sporadyczny, a nawet gorzej: nie mieliśmy najmniejszego pojęcia o jego istnieniu. Nagle dowiadujemy się, że jesteśmy jego spadkobiercami. Wprawdzie niejeden z nas marzył o spadku po bogatym wujku lub ciotce, niemniej jednak w rzeczywistości nie zawsze może chodzić o dziedziczenie pokaźnego [..]

Odwołanie testamentu

Sporządzenie testamentu to z punktu widzenia spadkodawcy czynność nader doniosła, gdyż jej skutki rozciągają się poza ramy czasowe jego życia. Co jednak, gdy po sporządzeniu testamentu będą miały miejsce zdarzenia, które sprawią, że postanowimy zmienić zapisy w sporządzonym przez nas testamencie? Albo po prostu zmienimy zdanie i zechcemy inaczej zadysponować naszym majątkiem [..]

Świadek testamentu

W poprzednich artykułach dotyczących sporządzania testamentu oraz testamentów szczególnych niejednokrotnie padał termin „świadek testamentu”. Oczywistym wydaje się, że aby cały sporządzony przez nas w obecności świadka testament był ważny i skuteczny, również świadek musi spełniać pewne określone prawem wymogi. Jakie to wymogi i co się stanie, jeśli nasz [..]

Testamenty szczególne

Oprócz testamentów zwykłych, o których możecie przeczytać tutaj: http://poradyprawnegdynia.pl/jak-napisac-testament/, polskie prawo daje nam możliwość sporządzenia tzw. testamentu szczególnego. Jednakże aby taki testament był ważny, muszą zostać spełnione dodatkowe warunki dotyczące jego sporządzenia. Kiedy zatem możemy skorzystać z testamentu szczególnego i w jakich [..]

Jak napisać testament?

Testament – właściwie każdy z nas zna to słowo, jednak dla wielu pozostaje ono tylko słowem. Większość ludzi, zgromadzony za życia majątek pozostawia regułom dziedziczenia określonym przez Kodeks cywilny. Inni jednak w pewnym momencie zaczynają odczuwać potrzebę zadecydowania o losie własnego mienia po ich śmierci. Dla tych „testament” staje się nie tylko [..]
1 2 3 4 5 6 13