Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/modules/aioseop_opengraph.php on line 844
BHP - Na co i po co? | Porady Prawne Gdynia

BHP – Na co i po co?

BHP Bezpieczeństwo w pracy BHP Bezpieczeństwo w pracy
Pojęcie bezpieczeństwa ma wiele definicji. Dla każdego człowieka oznacza ono coś innego, każdy odczuwa je inaczej, definiuje w odmienny sposób, jednakże zawsze w życiu każdego z nas bezpieczeństwo odgrywa niezwykle istotną rolę. Odnajdujemy je we wszystkich dziedzinach naszej aktywności.
Porady Prawne Gdynia Godziny Otwarcia

Najczęściej bezpieczeństwo definiuje się jako stan (czyli poczucie stabilizacji podmiotu) lub też jako proces (czyli zapewnianie poczucia bezpieczeństwa podmiotu). Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, służy jego ochronie i obronie, a jej zaspokojenie pozwala na prawidłowy rozwój osobowy, emocjonalny i psychiczny każdej jednostki.

Bezpieczeństwo w pracy

W życiu zawodowym, w równej mierze co w życiu prywatnym, zależy nam na zachowywaniu poczucia pewności, zagwarantowaniu szans na doskonalenie, a także, a może przede wszystkim, na braku ryzyka utraty czegoś najcenniejszego, a mianowicie życia i zdrowia własnego i najbliższych. Co roku GUS ogłasza dane na temat liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Polsce.

UWAGA: W minionym roku wśród 87 886 osób poszkodowanych 239 straciło życie w wyniku wypadków przy pracy.

Wiele z tych ofiar można by uratować, gdyby właściwie zarządzano ryzykiem zawodowym w miejscu pracy poprzez odpowiednie przewidywanie zagrożeń i zapobieganie im.

Co na to prawo?

Przepisy prawa nakładają na pracodawców obowiązek ograniczania zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Odpowiedzialność za zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w miejscu pracy oznacza przede wszystkim:

  • zabezpieczenie pracownika przed szkodliwymi czynnikami, przez skuteczne ograniczanie ryzyka doznania obrażeń;
  • sprawowanie kontroli nad problemami zdrowotnymi, które mogą wystąpić w miejscu pracy.

Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego dotyczącego wszelkich zagrożeń, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu pracowników.

Obowiązek ten ma na celu:

  • zidentyfikowanie zagrożeń,
  • oszacowanie wielkości podejmowanego ryzyka,
  • określenie działań, których podjęcie zagwarantuje pracownikom bezpieczne warunki pracy.

W ślad za tym obowiązkiem podąża inny, a mianowicie konieczność udzielania swoim pracownikom informacji na temat zagrożeń w miejscu pracy i zapewnienia im odpowiednich szkoleń i instruktaży.

Rola pracownika

Nie bez znaczenia w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa w firmie ma udział pracowników.

Prawo przewiduje wymóg uczestnictwa pracowników i pomoc pracodawcom w zapewnianiu ochrony poprzez:

  • aktywną współpracę z pracodawcą w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • poddawanie się szkoleniom w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy oraz stosowania sprzętu, narzędzi, substancji i in., dbanie o bezpieczeństwo własne i współpracowników,
  • zgłaszanie pracodawcy sytuacji, w których wykonywana praca lub niedostosowane środki bezpieczeństwa zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu jakichkolwiek osób.

UWAGA: Niezwykle ważnym zagadnieniem dla pracodawcy powinno być przekonanie pracowników do angażowania się w podnoszenie standardów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zarówno dla siebie, jak i dla współpracowników.

Fundamentalne znaczenie ma przestrzeganie przepisów i procedur, promowanie bezpiecznych zachowań, poddawanie się szkoleniom w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także troska o wspólne bezpieczeństwo.

Ochrona zdrowia i kwestie bezpieczeństwa powinny być integralną częścią wszystkich czynności i procesów budujących organizację każdego przedsiębiorstwa. Zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników to gwarancja zarówno zwiększonej wydajności załogi, jak i zadowolenia z warunków pracy. Stanowią podstawę prawidłowego funkcjonowania nowoczesnego odpowiedzialnego pracodawcy.

Porady Prawne Gdynia Godziny Otwarcia

 

KANCLEX Porady Prawne Gdynia

Porady prawne Gdynia - Usługi prawne KANCLEX