Odwołany lot odszkodowanie

Odwołany lot odszkodowanie Odwołany lot odszkodowanie

Odwołanie lotu to nic innego jak nieodbycie się lotu, który został uprzednio zaplanowany i na który zostało zarezerwowane przynajmniej jedno miejsce. Dowiedz się  kiedy przysługuje odszkodowanie za odwołany lot.

Porady Prawne Gdynia Godziny Otwarcia

 

Odnosząc się do konkretnych sytuacji należy wskazać, iż odwołanie lotu następuje wtedy, gdy:

  • zmianie ulega pierwotny rozkład lotów i pasażer zostaje przeniesiony na inny planowany lot;
  • samolot wystartował, ale został zmuszony do powrócenia do portu odlotu, a pasażera przeniesiono na inny lot;
  • pasażer przylatuje do portu lotniczego, który jest nie jest portem docelowym wskazanym na bilecie,

CHYBA, ŻE

  • pasażer zaakceptował zmianę planu podróży do portu docelowego lub innego z nim uzgodnionego, na porównywalnych warunkach przewozu, w możliwie najwcześniejszym terminie – wówczas lot traktowany jest jako opóźniony;
  • port lotniczy, do którego przyleciał pasażer i docelowy port lotniczy obsługują loty do tego samego miasta lub regionu – wówczas lot również traktowany jest jako opóźniony.

Odwołany lot odszkodowanie

Pasażerowi, którego lot został odwołany przysługuje prawo do następujących świadczeń:

  • zwrotu kosztów;
  • zmiany planu podróży lub lotu powrotnego;
  • uzyskania pomocy;
  • otrzymania odszkodowania.

UWAGA: Pasażer może otrzymać odszkodowanie jedynie wówczas, gdy został poinformowany o odwołaniu lotu krócej niż 14 dni przed planowanym odlotem. Przewoźnik lotniczy ma obowiązek wykazać, że osobiście powiadomił pasażerów o odwołaniu lotu, wraz z podaniem daty powiadomienia. Przewoźnik będzie jednak zwolniony z konieczności wypłaty odszkodowania, jeśli udowodni, że przyczynę odwołania lotu stanowiło zaistnienie nadzwyczajnych okoliczności, niemożliwych do usunięcia pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Zobacz też: Co zrobić kiedy lot zostanie opóźniony.

Porady Prawne Gdynia Godziny Otwarcia

 

KANCLEX Porady Prawne Gdynia

Porady prawne Gdynia - Usługi prawne KANCLEX