Opóźnienie pociągu

Opóźnienie pociągu Opóźnienie pociągu

Jak podaje Urząd Transportu Kolejowego, pociągi są coraz chętniej wybieranym przez Polaków środkiem transportu. W sprawozdaniu z funkcjonowania rynku czytamy, że w 2016 r. liczba pasażerów na kolei wzrosła o ponad 12 milionów i wyniosła 292,5 miliona. Niemniej jednak podróż pociągiem nie zawsze przebiega bezproblemowo i zgodnie z rozkładem. Co zatem zrobić, jeśli nasza podróż daleka będzie od zaplanowanego ideału?

Porady Prawne Gdynia Godziny Otwarcia

 

Dokonując zakupu biletu na podróż koleją pamiętajmy o nader ważnej kwestii – już kupując bilet, w tym samym momencie, zawieramy z przewoźnikiem umowę. Zatem bilet jest czymś więcej niż tylko kawałkiem papieru, plikiem albo aplikacją w naszym smart fonie.

WAŻNE: Bilet kolejowy jest dowodem zawarcia z przewoźnikiem umowy o przewóz.

Cechą charakterystyczną umowy jest zaś to, że rodzi ona po obydwu stronach prawa i obowiązki. Istotnym w interesującym nas temacie jest fakt, że owe prawa i obowiązki aktualizują się już w momencie zakupu biletu. Prawidłową ich realizację gwarantują nam zarówno przepisy prawa polskiego, jak i unijnego. To właśnie dzięki objęciu tych zagadnień również przez przepisy UE, możemy również ubiegać się np. o rekompensatę podróżując pociągiem dalekobieżnym przez państwa Unii.

Podróżując pociągiem możemy natrafić na konkretne sytuacje, które aktywują dla pasażera możliwości skorzystania z określonych praw, a dla przewoźnika – konieczność zadośćuczynienia tym prawom.

OPÓŹNIENIE POCIĄGU

Wszelkiego rodzaju spóźnienia pociągów są zmorą każdego, kto kiedykolwiek korzystał z usług kolei. Szczególnie mogą dać się we znaki, jeżeli mamy zaplanowany transport łączony, i np. z pociągu dalekobieżnego musimy przesiąść się na autobus lub samolot.

Podróżując pociągiem najważniejsze prawa nabywamy po upływie 1 godziny czekania.  Już w momencie, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że pociąg dotrze do miejsca docelowego z przynajmniej godzinnym opóźnieniem, pasażer może:

  • żądać zwrotu kosztów zakupionego biletu;
  • zmiany trasy i skorzystania z innych, najbliższych możliwych połączeń wiodących do miejsca docelowego na podobnych warunkach;
  • dokonania zmiany rezerwacji na inny, dogodny termin;
  • bezpłatnego przejazdu do miejsca rozpoczęcia podróży w najbliższym możliwym terminie, gdy dalsza podróż jest bezcelowa.

UWAGA: regulacje te nie obejmują przewozów miejskich, podmiejskich i regionalnych.

WAŻNE: Przyczyny opóźnienia pociągu są nieistotne dla prawa do żądania zwrotu części ceny biletu. Przewoźnik nie może bronić się przed roszczeniami pasażera faktem zaistnienia siły wyższej lub awarii. ALE jeżeli przewoźnik przed dokonaniem zakupu biletu poinformuje pasażera o opóźnieniu, ten traci prawo do złożenia reklamacji i ubiegania się o odszkodowanie.

Do skorzystania z praw przysługujących pasażerowi w razie opóźnienia pociągu, należy zachować bilet, jako dowód zawarcia umowy przewozu oraz dołączyć go do reklamacji podróży składanej przewoźnikowi.

WAŻNE: Aby móc domagać się odszkodowania za opóźnienie, cena zakupionego biletu musi wynosić minimum 4 euro.

Innym pomocnym w ubieganiu się o odszkodowanie dokumentem jest poświadczenie o opóźnieniu. Można je otrzymać m.in. u kierownika pociągu i warto o nie poprosić w każdym wypadku, kiedy nasza podróż jest opóźniona.

Terminem nieprzekraczalnym na złożenie reklamacji jest rok od dnia, w którym opóźniona podróż odbyła się lub miała się odbyć. Przewoźnik ma zaś obowiązek udzielenia odpowiedzi na złożoną przez pasażera reklamację w ciągu trzydziestu dni.

NIEDOGODNOŚCI W TRAKCIE PRZEJAZDU

Oprócz opóźnienia, w trakcie podróży pociągiem mogą zaistnieć inne okoliczności, które będą miały wpływ na jego przebieg. Przykładowo tylko można wymienić: nieczynne toalety, awarię klimatyzacji, brak wagonu restauracyjnego, mimo iż przewidziano go na bilecie, umieszczenie w niższej klasie niż ta, na którą wskazywał zakupiony bilet.

Wszystkie te sytuacje będą miały znaczący wpływ na komfort odbywanej podróży oraz uprawnią pasażera do złożenia u przewoźnika wniosku o rekompensatę. Wniosek o rekompensatę składa się wraz z reklamacją, w której wskazuje się, jakie niedogodności spotkały pasażera.

Mimo iż życzylibyśmy sobie, aby wszystkie nasze podróże koleją przebiegały sprawnie, komfortowo i bez opóźnień, pamiętajmy jednak, że posiadany przez nas bilet to dowód zawarcia umowy o przewóz, a my jesteśmy klientami. Dzięki temu możemy skorzystać z przysługujących nam praw, jeżeli wymarzona podróż niepodziewanie okaże się być niemiłym przeżyciem.

Porady Prawne Gdynia Godziny Otwarcia

KANCLEX Porady Prawne Gdynia

Porady prawne Gdynia - Usługi prawne KANCLEX