Podpis na druku nie pozwala sądzić że świadczeniobiorca został pouczony

Podpis na druku nie pozwala sądzić że świadczeniobiorca został pouczony

Podpis na druku nie pozwala sądzić że świadczeniobiorca został pouczony

Podpis na druku nie pozwala sądzić że świadczeniobiorca został pouczony