Pozbawiony wolności może uczestniczyć w rozprawie przed sądem

Pozbawiony wolności może uczestniczyć w rozprawie przed sądem

Pozbawiony wolności może uczestniczyć w rozprawie przed sądem

Pozbawiony wolności może uczestniczyć w rozprawie przed sądem