Używanie telefonu służbowego do celów prywatnych

Używanie telefonu służbowego do celów prywatnych Używanie telefonu służbowego do celów prywatnych

Pracodawca nie jest obarczony kosztem używania przez pracownika telefonu służbowego do celów niezwiązanych z pracą.

Pracownik ma obowiązek dbania o dobro pracodawcy i jeżeli na skutek nadmiernego korzystania ze sprzętu służbowego do celów prywatnych wyrządzi pracodawcy szkodę, to musi za nią zapłacić.

[wyrok Sądu Najwyższego, sygn. akt II PK 31/15]

Porady Prawne Gdynia Godziny Otwarcia

KANCLEX Porady Prawne Gdynia

Porady prawne Gdynia - Usługi prawne KANCLEX