Arkadiusz Zygmunt

Arkadiusz Zygmunt

współzałożyciel i Prezes Zarządu KANCLEX

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2014 roku rozpoczął prace nad doktoratem. W okresie studiów i po ich ukończeniu pracował w sądach wojskowych i powszechnych oraz praktykował w zespołach kuratorskich dla dorosłych, gdzie rozwijał swoją pasję do prawa karnego, jak i jego praktycznego działania. Dlatego nietrudno się dziwić, że w obszarze jego zainteresowań badawczych znajduje się prawo karne ustaw szczególnych, prawo spadkowe oraz kryminologia. Tej ostatniej dziedzinie poświęcona była jego praca dyplomowa zatytułowana: „Elementy układu urbanistycznego miasta jako czynniki kryminogenne”, za którą otrzymał wiele wyróżnień. W 2019 r. brał udział w grancie „Bezpieczna Gmina / Bezpieczna Dzielnica – Strategia CPTED w warunkach lokalnych”. W latach 2014-2016 prowadził zajęcia na macierzystej uczelni. Regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych poświęconych kryminologii i prawu spadkowemu.

Jest specjalistą w zakresie prawa spadkowego, które jest jego drugą pasją oraz prawa organizacji pozarządowych. Doświadczenie w zakresie obsługi stowarzyszeń i fundacji nabywał udzielając się w prawie 20-tu organizacjach o różnym profilu działania, w tym o zasięgu ogólnopolskim. W KANCLEX odpowiada także za prawo spółek, które od czasu podjęcia studiów doktoranckich znalazło się w obszarze jego zainteresowań.

W 2016 roku ukończył kurs Polskiego Centrum Mediacji i jest certyfikowanym mediatorem. Prowadzi z sukcesami mediacje zarówno cywilne, w tym rodzinne, jak i gospodarcze.

Gdy tylko czas pozwala, wyskakuje zza biurka i biegnie na ulice Trójmiasta, Torunia, czy Warszawy, po których z pasją oprowadza turystów. Regularnie zdobywa nowe licencje przewodnickie, rozszerzając teren, którego piękno odkrywa przed gośćmi z Polski i ze świata. Prywatnie miłośnik historii, architektury, średniowiecznych cegieł i niepoprawny fanatyk Star Wars.