Umieszczenie w innej klasie niż wskazana na bilecie