Zapis zwykły, zapis windykacyjny, polecenie: Zwróć uwagę!